ไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E แตกต่างกันอย่างไร?

โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันไปตามชนิด