ไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E แตกต่างกันอย่างไร?

โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันไปตามชนิด

⚠️ ไวรัสตับอักเสบ A #พบได้บ่อย
การติดต่อ : ติดต่อทางอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
อาการ : ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน ดีซ่าน

⚠️ ไวรัสตับอักเสบ B #พบได้บ่อย
การติดต่อ : ติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์ จากมารดาสู่บุตร
อาการ : ตับอักเสบรุนแรง อาจพัฒนาไปเป็นโรคตับ มะเร็งตับ

⚠️ ไวรัสตับอักเสบ C
การติดต่อ : ติดเชื้อทางเลือด เพศสัมพันธ์
อาการ : ตับอักเสบเรื้อรัง จนกลายเป็นตับแข็ง มะเร็งตับได้

⚠️ ไวรัสตับอักเสบ D
การติดต่อ : ติดเชื้อทางเลือด กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B
อาการ : ตับอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยตับเรื้อรังรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตได้

⚠️ ไวรัสตับอักเสบ E
การติดต่อ : เกิดจากทานอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น เนื้อหมู สัตว์ปีก
อาการ : ตาเหลือง ตัวเหลือ อ่อนเพลีย

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์