ไม่กินผัก ผลไม้ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ!

รู้หรือไม่ การทานผัก ผลไม้เป็นประจำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ โดยเราควรทานผัก ผลไม้ วันละไม่ต่ำกว่า 400 กรัม หรือ 4 ขีด