ไตวาย ภัยเงียบที่คุกคามชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัว

“ไต” อวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะให้มีปริมาณของส่วนประกอบและปริมาตรที่เหมาะสม รักษาสมดุลของร่างกาย ระหว่างน้ำกับแร่ธาตุในร่างกาย หากไต เกิดความผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายไปด้วย