ไข้หวัดใหญ่ VS Covid-19 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้ออินฟลูเอนซา โรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัด ในขณะที่โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยผ่านสารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น การไอหรือจาม น้ำลาย เป็นต้น