ไข้ทับระดู คืออะไร? อาการเป็นอย่างไร?

อาการป่วยไข้ของผู้หญิงที่มักเป็นในช่วงที่มีประจำเดือน เนื่องจากร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานลดลง จึงเรียกว่า “ไข้ทับระดู” หรือ มีไข้ในช่วงที่มีประจำเดือนนั่นเอง