ใช่คุณหรือเปล่า ? ที่ทำงานจนรู้สึก Burnout

ภาวะหมดไฟในการทำงาน Burnout Syndrome เป็นภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ มีสาเหตุมาจากความเครียดสะสม ทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย หมดพลังใจ