ใครบ้างเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน ภัยเงียบที่ส่งผลต่อร่างกาย มีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรา กรดไหลย้อนสามารถพบได้ในทุกวัย ใครบ้างเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อน