ใครบ้างที่ควรมา เช็ก “เบาหวาน”

คนที่ควรมาตรวจเบาหวาน คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง มาเช็กกันว่าคุณเข้าข่ายหรือยัง?