คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือยัง? ใครบ้างที่ควรตรวจ ATK

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) แพร่เชื้อไว ติดเชื้อได้ง่าย เราติดหรือยัง? เมื่อไรที่ควรตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK? หากคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ตรวจ ATK ด่วน!