ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

“ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อนโรคลุกลาม” หากคุณเข้าข่ายความเสี่ยงเหล่านี้ ควรเข้ารับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด