โรคไหล่ติด ทำไมถึงเป็น?

โรคไหล่ติด เกิดจากเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่อักเสบ บวมและหนาตัวขึ้น ยกแขนไม่ขึ้น เจ็บเมื่อเคลื่อนไหว ขยับไม่ได้ สัญญาณข้อไหล่ติด