รู้จัก “โรคแพนิค” อาการเป็นอย่างไร?

โรคแพนิค (Panic Disorder) หรือ โรคตื่นตระหนก โรควิตกกังวลประเภทหนึ่งที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกกลัว ตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก ไม่กล้าออกไปไหน หมกมุ่นเรื่องสุขภาพ จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน