โรคเกาต์ – กรดยูริคในเลือดสูง

โรคเกาต์ – ข้ออักเสบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในคนไทย ส่วนใหญ่มักพบในเพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 9-10 เท่า