โรคอันตราย จากไขมันทรานส์

ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เมื่อบริโภคมากๆ เป็นเวลานาน ไขมันไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา