โรคหูดับเฉียบพลัน

โรคหูดับเฉียบพลันเป็นโรคที่พบเจอได้น้อย คือ การที่มีภาวะได้ยินที่ลดลงจากเดิมอย่างเฉียบพลัน เสียการนำเสียงผ่านเส้นประสาท ทำให้ไม่ได้ยินเสียงใดๆ