โรคหัวใจรักษาได้

โรคหัวใจเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต แต่โรคหัวใจสามารถป้องกัน และสามารถรักษาให้หายได้ โดยวิธีการหรือแนวทางในการรักษาขึ้นอยู่กับอาการ