โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก โรคใกล้ตัว ใครก็เป็นได้

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรืออัมพาตเบลล์  (Bell’s Pasly) คือ อาการที่เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีก เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน