โรคที่มาพร้อมกับฤดูฝน

เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นเพิ่ม ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น โดยโรคที่พบบ่อยส่วนมากในช่วงฤดูฝน มีหลายกลุ่ม มาทำความรู้จักกับโรคเหล่านี้ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว