ระวัง! เครียดมาก เสี่ยงเป็นหลายโรค

เครียดมาก! เครียดนาน! ภูมิคุ้มกันยิ่งอ่อนแอ
แถมคุณอาจเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกติ!!!!