นอนน้อย…แต่นอนนะ อันตราย! เสี่ยงโรคเหล่านี้

หากนอนหลับไม่เพียงพอ หรือนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมง/วัน สะสมไปเรื่อยๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงเกิดโรคเหล่านี้ตามมาได้