โรคต่อมน้ำลายอักเสบ หนึ่งในสาเหตุที่อาจทำให้ใบหน้าผิดรูป

โรคต่อมน้ำลายอักเสบ (Salivary Gland Infections) คือ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งส่งผลให้ต่อมน้ำลายหรือท่อน้ำลายเกิดอาการอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อจะทำให้การไหลของน้ำลายลดลง ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการ เช่น เจ็บในปาก หน้าบวม คอบวม คางบวม เป็นต้น ซึ่งโรคนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใบหน้าผิดรูป