โรคตาบอดสี เป็นอย่างไร? วิธีการทดสอบตาบอดสี

โรคตาบอดสีจะมีการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากสายตาปกติ โดยมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่พบว่าเป็นตาบอดสีตั้งแต่กำเนิด