โรคตากุ้งยิง (Hordeolum)

โรคตากุ้งยิง (Hordeolum) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบดทีเรีย โดยมักเกิดบริเวณเปลือกตาด้านบนและเปลือกตาด้านล่าง ทำให้มีอาการเจ็บปวดตรงที่เป็นตุ่มหรือหนอง ซึ่งนอกจากการใช้ยาปฏิชีวนะการเจาะหนองที่อยู่บริเวณเปลือกตาออกก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้การอักเสบหายได้เร็วขึ้น