แสงแดด วายร้ายทำลายดวงตา

แสงแดดที่เราเจอทุกวัน นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง อันตรายจากแสงแดดยังมีผลต่อส่วนต่างๆ ของดวงตาซึ่งทำให้เราเสี่ยงตาบอดได้!!!