แพ้อะไร? ตรวจให้รู้ด้วย “Skin Prick Test”

Skin Prick Test คือ การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยการสะกิด โดยนำน้ำยาสกัดจากสารภูมิแพ้ชนิดต่างๆ มาทำการทดสอบที่ผิวหนัง