“เสียวฟัน” ปัญหาอันตรายของสุขภาพช่องปาก

อาการปวดฟัน เสียวฟัน มีหลายระดับ ตั้งแต่ปวดน้อยไปจนถึงปวดมาก อาจมีอาการหนักลุกลามไปจนถึงรากฟัน หากไม่รีบทำการรักษา