เล่นโยคะหัวใจแข็งแรง

โยคะ เป็นการออกกำลังเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นกีฬาที่เน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง และมีความสัมพันธ์กับระบบหายใจ ซึ่งนอกจากจะช่วยในการฝึกสมาธิแล้ว การเล่นโยคะยังส่งผลดีต่อหัวใจของเราอีกด้วย