เมนูคอเรสเตอรอลสูง เสี่ยง! ไขมันอุดตันในเส้นเลือด

โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด เกิดขึ้นจากการสะสมของไขมันหรือเส้นใยสะสม และค่อยๆ ก่อตัวเป็นแผ่นไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่