เพราะเราห่วงใย…ขอห่างกันสักพัก ลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

 

การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

 

 

เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จากคนสู่คน โดยเราควรปฏิบัติดังนี้

 

 • หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนอยู่หนาแน่น

 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน

 • เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ประมาณ 1 – 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ่

 • เมื่อต้องไปในสถานที่มีคนพลุกพล่าน กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน โดยต้องอยู่ห่างจากคนรอบข้างอย่างน้อย 1 ช่วงแขน

 • ไม่ใกล้ชิดกับผู้อาการของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม

 • หากรู้สึกไม่สบาย ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น

 • จำกัดหรือลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการขนส่งสาธารณะเท่าที่ทำได้

 •  เลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น เช่น กอด จับมือ เป็นต้น

 •  ทานอาหารที่เป็นชุดสำหรับคนเดียว หลีกเลี่ยงการร่วมสำรับกับผู้อื่น

 •  อยู่บ้านให้มากขึ้น เลี่ยงการเดินทางออกข้างนอกโดยไม่จำเป็น

 •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของสาธารณะโดยตรง เช่น ราวบันได ประตู ราวจับรถโดยสาร

 

การเว้นระยะห่างโดยการลดกิจกรรมทางสังคม (Social Distancing) จะช่วยลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เป็นวงกว้างได้ถึง 60% ดังนั้น ในระยะนี้ควรรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่น ลดการติดต่อพบปะ หรือหากิจกรรมอื่นๆ ทำโดยไม่ต้องเสี่ยงพาตนเองออกไปนอกสถานที่ ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อได้

 

 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์