เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรทำอย่างไร?

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คืออะไร? คุณเข้าข่ายหรือยัง? ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน มากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ทราบที่มาและมีอาการแสดงน้อยมาก