เปรียบเทียบแผลปลูกฝี ไข้ฝีดาษ vs วัณโรค

การปลูกฝีคืออะไร? เคยสังเกตกันไหมว่า รอยแผลเป็นที่หัวไหล่ของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร? ช่วยป้องกันโรคไข้ฝีดาษ ฝีดาษลิงได้หรือไม่?