เบาหวานขึ้นตา รักษาได้ก่อนตาบอด!!!

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2% มักจะเสี่ยงสูญเสียดวงตา หากพบว่าตนเองมีอาการเสี่ยงควรมาพบจักษุแพทย์เพื่อรักษา โดยสามารถยิงเลเซอร์ หรือผ่าตัดได้