เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซ้อนอันตรายอันดับ 1 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เกิดจากการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ การมองเห็นจะแย่ลง ตามัว เห็นจุดหรือเส้นสีดำคล้ายหยากไย่สายตาไม่คงที่ แยกแยะสีได้ยากขึ้น และตาบอด!