เตรียมพร้อมเป็นคุณแม่วัย 35+

การตั้งครรภ์ในวัย 35+ ถือว่ามีความเสี่ยง เพราะการตั้งครรภ์ขณะที่อายุมาก อาจส่งผลต่อสุขภาพครรภ์และการคลอดบุตร ซึ่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และทำความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ที่มากกว่าเดิม พร้อมทั้งการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยหากทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ดังนี้

1. การอัลตราซาวด์
การตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงมาแปลงเป็นภาพวิดีโอ เพื่อตรวจดูอายุครรภ์ของคุณแม่ โดยจะต้องมีการตรวจเน้นพิเศษกว่าปกติ เพื่อวิเคราะห์หาสัญญาณที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์

2. การเจาะเลือดเพื่อวินิจฉัยโครโมโซม
การตรวจเพื่อตรวจดูโครโมโซมของลูก และเป็นการคัดกรองภาวะผิดปกติของโครโมโซม เช่น โรคดาวน์ซินโดรมและอื่นๆ

3. การเจาะน้ำคร่ำ
การตรวจเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซม หรือโรคทางพันธุกรรมของลูกน้อยในครรภ์

4. การตรวจชิ้นเนื้อรก
การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการตัดชิ้นเนื้อรกและนำเซลล์ตัวอย่างไปตรวจหาความผิดปกติ วิธีนี้จำเป็นสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่มีข้อบ่งชี้ต่อภาวะความเสี่ยงต่างๆ เพื่อการตรวจที่แม่นยำขึ้น

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ