เช็กอาการ “ไอเพราะฝุ่น” PM2.5

อาการ “ไอ” จาก ฝุ่น vs ไข้หวัด แบบไหนไอเพราะฝุ่น แบบไหนป่วยเป็นไข้หวัด… แล้วเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร?