เช็กชัวร์! เมื่อใดต้องไปตรวจ Covid

เมื่อใดที่ต้องไปตรวจโควิด-19? เช็กก่อน อย่าเพิ่งวิตกกังวล สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการเสี่ยงข้างต้น มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อหรือเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด