เจอแมลงก้นกระดก อย่าจับ อย่าบี้!

ด้วงก้นกระดกมีสารพิษเพเดอริน (Pederin) ซึ่งเป็นกรดที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หากไปสัมผัส บี้ ตบ ตี แมลงก้นกระดกจะปล่อยของเหลวที่เป็นพิษออกมา