เป็นอยู่หรือเปล่า “เครียดไม่รู้ตัว” มาเช็กอาการกัน

สัญญาณเตือนอาการแบบนี้…คุณกำลังเครียดไม่รู้ตัว คุณมีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? มาเช็กอาการพร้อมหาวิธีรับมือเพื่อจัดการกับความเครียด