เครียดมาก อาจเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกติ!!

เครียดมาก อาจเสี่ยงติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกติ!! เครียดสะสม เครียดนาน! จะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ และอาจจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ