อ่อนล้า อ่อนเพลีย ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือน?!

เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง รู้สึกไม่สบายตัว หลับไม่สนิท ไม่มีสมาธิ ความจำไม่ดี ปวดเมื่อย ปอาจเป็นสัญญาณเตือนร่างกายต้องการการพักผ่อน