อายุเท่านี้ เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?

เพราะบางโรคมักไม่แสดงอาการในตอนแรก แต่หากปล่อยไว้ อาจลุกลามกลายเป็นโรคเรื้อรัง รักษายากในที่สุด เช็กอายุของคุณ เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง?