อาการ สัญญาณเตือนริดสีดวงทวาร

สังเกตตัวคุณเอง ว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ ถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์ทันที