อาการโรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด รักษาไม่ทัน อันตรายถึงชีวิต ภาวะที่หัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงาน เล่นกีฬา หรือแม้แต่ขณะพักผ่อน