อาการแบบไหนเรียกว่า “ฉุกเฉิน”

ผู้ป่วยฉุกเฉิน บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนจะมีโอกาสเสียชีวิตได้