อาการแบบนี้ สงสัย “ลองโควิด” ถามหา

ภาวะลองโควิด (Long Covid) ส่งผลกระทบให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกาย ผู้ป่วยยังคงมีอาการหลงเหลือแม้จะหายจากโควิดมาแล้วกว่า 1 เดือน