อาการแบบนี้ ตรวจ ATK ด่วนๆ !!!

มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง ถ่ายเหลว ผื่นขึ้น แสบคอมาก หรือไม่มีอาการแต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนะนำควรตรวจ ATK ทันที!