อาการอักเสบที่เกิดจาก PM2.5 ที่เราต้องรู้!

PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กจิ๋วที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจเข้าทางปอด และทำลายระบบอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดโรคเรื้อรัง และมะเร็ง!