อันตราย! จากแมลงก้นกระดก “แพ้ง่าย” ควรรีบพบแพทย์

ระวังพิษ! แมลงก้นกระดก-ด้วงน้ำมัน อันตรายรับประทานแล้วถึงตาย เจอแล้วอย่าจับ! อย่าบี้! ใครที่แพ้ง่ายแนะนำควรรีบพบแพทย์