หายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด สัญญาณเตือน…

อาการหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่เต็มปอด เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากสังเกตตนเองและพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคที่ไม่ใช่สาเหตุ รวมทั้งตรวจดูความผิดปกติอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว